Fire fordele ved SE Systemet

Let at håndtere

SE-emballagerne, hvad enten det er kasser, kar eller paller, er tilpasset industriens interne logistik, så de er lette at automatisere omkring. Emballagerne er både stabile og stærke. Derfor er de velegnede til maskinel håndtering.

Designet er typisk konisk, så den tomme emballage kan stables ind i hinanden. Derved fylder den tomme emballage mindre. Det er både en fordel under håndteringen i din virksomhed og når emballagen er tømt hos din kunde.

Intet besvær
Vi klarer alt det praktiske ved levering og afhentning af emballagen. Vi har kontakten til de forskellige landes myndigheder vedrørende hygiejnekrav m.v.

Modtageren kan komme af med emballagen, når han ønsker det og har kun ét kasseregnskab, selvom han modtager varer og emballager fra flere leverandører, der benytter SE systemet. Når du har underrettet os om, hvem der modtager varerne, har du ikke flere spekulationer omkring emballagen. Evt. forsvunden eller beskadiget emballage er vores problem og kommer ikke til at belaste dit forhold til dine kunder.

 Hygiejnegaranti
Efter brug rengøres vore emballager på vort eget emballagevaskeri i Skagen. Vaskeriet er moderne og effektivt og lever op til de miljømæssige og hygiejniske krav, som vore omgivelser måtte stille.

Vore vaskeprocesser er tilrettelagt med tanke på kvalitet og dokumentation.Vi kan derfor levere en rengøring kunden måtte ønske, og kan dokumentere at vi gør det.

Med tanke for miljøet
SE Systemet
er baseret på genbrug og lever dermed op til den vestlige verdens politiske holdning til miljøspørgsmålet. Vore kunder mødes stadig hyppigere af krav til miljøbevidst adfærd. Vi ser det som vores opgave at være med til at opfylde disse krav.

Vore emballager er stærke og kan genbruges flere gange. Og vore emballager er kompakte under transport i tom tilstand. Disse to forhold medfører, at vi kan levere en såvel økonomisk som miljømæssig bæredygtig løsning.

SE Systemet gavner således både miljøet og din konkurrenceevne.