Hygiejne

SE Systemet og andre brugere af genbrugsemballage serviceres hos SE af automatiserede effektive vaskelinier. Vaskelinierne er konstrueret således at der opnås en høj vaskekvalitet, der igen konstant sikres via visuel kontrol kombineret med bakteriologiske stikprøvekontroller.

De rengjorte enheder, der således overholder alle gældende normer, opbevares i tilsvarende lagerlokaler.