Historie

Historien om SE begynder med træ. Træ var råmaterialet da man i 30’erne producerede emballage til fisk i Danmark, og emballage og fisk er hvad SE har handlet om i alle årene.

Da plastik holdt sit indtog i fiskebranchen i begyndelsen af 70’erne fulgte SE med. Første skridt var anskaffelse af en vaskelinie, der kunne rengøre kasser og næste skridt blev taget i begyndelsen af 80’erne med SE Systemet, der placerer plastik kasserne i et system, der fritager brugerne for besværet med indsamling, returnering og vask af emballage. SE har domicil i Skagen, som er den største fiskerihavn i Europa, hvad pelagisk fisk angår. 

Netop pelagisk industri dannede også fundamentet, da de første kasser blev indkøbt og sat i system. Siden er SE Systemet bredt ud til  også at dække produkter fra hvidfiskindustrien og lakseindustrien, der distribueres fra Nord- og til resten af Europas kontinent.

Logistikken omkring SE Systemet administreres fra hovedkontoret i Skagen, hvor også SE´s vaskestation befinder sig.