Med tanke på miljøet

SE Systemet er baseret på genbrug og lever dermed op til den vestlige verdens politiske holdning til miljøspørgsmålet. Vore kunder mødes stadig hyppigere af krav til miljøbevidst adfærd. Vi ser det som vores opgave at være med til at opfylde disse krav.

Vore emballager er stærke og kan genbruges flere gange. Og vore emballager er kompakte under transport i tom tilstand. Disse to forhold medfører, at vi kan levere en såvel økonomisk som miljømæssig bæredygtig løsning.