Miljørapport på genbrugsemballage
 

Vask

SE Systemet og andre brugere af genbrugsemballage serviceres hos SE af automatiserede og effektive vaskelinier.

Vaskelinierne er konstrueret således at der opnås en høj vaskekvalitet, der igen konstant sikres via visuel kontrol, kombineret med bakteriologiske stikprøve-kontroller. De rengjorte enheder, der således overholder alle gældende normer, opbevares i tidssvarende lagerlokaler.

På tilsvarende måde, som i SE Systemet, fokuseres der i vaskeprocessen på, at miljøpåvirkningen bliver så lille som overhovedet muligt. Dette er gjort i samarbejde med miljøteknikere, således at vand-, sæbe-, gas- og elforbrug holdes på et minimum, samt at der kun bruges og udledes stoffer, der er godkendte.

Ovenstående tiltag har gjort, at SE kan løse og tilbyde vaskeopgaver på et højt kvalitetsniveau og til konkurrencedygtige priser.