Miljørapport udarbejdet af Teknologisk Institut nu tilgængelig som PDF fil
Rapporten konkluderer, at der kan opnåes en væsentlig reduktion i CO2-udledningen, ved brug af SE genbrugskasser i stedet for EPS engangsemballage!
 Tilbage